Có, làm ơn kiểm tra Điều kiện và Điều khoản của chúng tôi để biết danh sách chi tiết những thứ bị cấm. Làm ơn đừng gửi bất kì thứ gì phạm pháp, dễ cháy, nguy hiểm, bất cứ thứ gì còn sống như động vật hoặc thực vật, dễ hư hỏng hoặc cực kì đắt. Nếu bạn đang có ý định gửi những thứ ở trên, các địa điểm PostCo có quyền từ chối nhận. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi kiện hàng của bạn bị từ chối.

Did this answer your question?