PostCo sẽ gửi cho bạn một email khi có sự thay đổi tình trạng các kiện hàng của bạn. Nếu bạn nghĩ bạn không nhận thông báo mà bạn đang kì vọng được nhận, làm ơn kiểm tra lại:

a) địa chỉ email được nhập đúng hay chưa
b) mục thư rác của email bạn

Nếu vấn đề vẫn còn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mục hỗ trợ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi.

Did this answer your question?