Chúng tôi hiện chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. chúng tôi cũng đang làm việc để cung cấp một kênh thanh toán ngân hàng trực tuyến cho bạn!

Did this answer your question?