Chỉ việc đơn giản thực hiện đặt một dịch vụ nhận hàng của PostCo, và sử dụng địa chỉ mà bạn chọn như địa chỉ nhận hàng khi bạn mua hàng từ các cửa hàng online. Địa điểm PostCo sẽ chấp nhận nhận đơn hàng được gửi đến thay bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua email và tin nhắn khi kiện hàng sẵn sàng được nhận.

Did this answer your question?