Mỗi dịch vụ có gía trị trong vòng 30 ngày. Bất kì dịch vụ không được sử dụng trong vòng 30 ngày sẽ tự động bị huỷ. Đối với những người sử dụng gói Trả Từng Kiện Hàng, tín dụng bị huỷ sẽ được trả lại tới tài khoản PostCo. Những người sử dụng hàng tháng và hàng năm có thể tiếp tục các dịch vụ của họ miễn là gói đăng kí của họ vẫn còn hạn.

Did this answer your question?