Chúng tôi sẽ thông báo thông qua email hoặc tin nhắn ngay khi kiện hàng của bạn đến địa điểm PostCo được chọn. Nếu bạn không nhận được bất kì thông báo nào từ chúng tôi, nhưng bên giao hàng của bạn lại thông báo rằng kiện hàng của bạn đã được chuyển đến, hãy cho chúng tôi biết thông qua mục hỗ trợ trò chuyện.

Did this answer your question?