Tất cả các địa điểm của chúng tôi đều được xem xét và hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên của chúng tôi để chắc chắn rằng quy trình và hướng dẫn của chúng tôi về lưu trữ và xử lý bưu kiện được tuân thủ.

Nếu kiện hàng của bạn có vẻ bị hư hỏng nặng khi đến địa điểm của chúng tôi, địa điểm PostCo sẽ không ký biên nhận bưu kiện vì quá trình giao hàng không nằm trong sự kiểm soát của PostCo.

Trong trường hợp bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi cung cấp một khoản bồi thường, do đó chúng tôi có sự đảm bảo cho bạn. Bạn có thể kiểm tra Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Did this answer your question?