PostCo Vietnam

Queries related to PostCo Vietnam

TÂN avatar
32 articles in this collection
Written by TÂN

Tôi có thể theo dõi kiện hàng được trả lại không?

Trả Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Trả lại kiện hàng bị tính phí bao nhiêu?

Trả Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có thể trả lại kiện hàng của tôi tới cửa hàng online không?

Trả Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi không có máy in. Tôi có thể in phiếu thông tin trả lại tại địa điểm PostCo?

Trả Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Làm sao để trả 1 kiện hàng tại một địa điểm PostCo?

Trả Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Trả kiện hàng là gì?

Trả Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Chúng tôi đã mua hai thứ từ cùng một cửa hàng online, nhưng chúng tôi lo lắng rằng họ có thể mang đến hai kiện hàng thay vì một hoặc chúng được chuyển đến vào những ngày khác nhau. Tôi nên làm gì?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Điều gì xảy ra nếu kiện hàng của tôi bị hư, mất hoặc bị đánh cắp tại địa điểm PostCo?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có thể sử dụng một địa điểm Postco khác cho việc nhận hàng của tôi không?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Ôi, tôi không thể xoay sở để nhận kiện hàng! Tôi cần thêm thời gian?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Kiện hàng của tôi có thể được giữ tại địa điểm PostCo trong bao lâu?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi không thể nhận kiện hàng của tôi được. Bạn của tôi có thể nhận thay tôi được không?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi cần gì khi nhận kiện hàng của tôi?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Làm sao tôi biết rằng kiện hàng của tôi đã đến?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Khi nào kiện hàng của tôi được giao đến địa điểm PostCo?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Cửa hàng online nào tôi có thể nhờ gửi hàng đến?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Dịch vụ được đặt của tôi sẽ có giá trị trong bao lâu?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Có thời hạn cho những gói mà tôi đã mua không?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Chi phí khoảng bao nhiêu?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có thể sử dụng dịch vụ nhận hàng của PostCo như thế nào?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Nhận kiện hàng là gì?

Nhận Kiện Hàng
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi không có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Tôi nên làm gì?

Thanh Toán
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Ồ không, thanh toán của tôi không được thực hiện!

Thanh Toán
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có thể trả cho dịch vụ của bạn như thế nào?

Thanh Toán
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có các vấn để không nằm trong các câu hỏi trên, Tôi nên làm gì?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Trong khi đăng nhập, tôi có vấn đề với mã xác nhận trên điện thoại của tôi.

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

PostCo có ứng dụng trên điện thoại?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có thể đề nghị một cửa hàng địa phương tôi muốn xem trên danh sách không?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi không nhận được bất kì email hay tin nhắn nào từ PostCo cho kiện hàng của tôi, Tôi nên làm gì?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Có bất cứ quy định nào về kích thước và kích cỡ của kiện hàng?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Có bất cứ quy định nào đối với những gì tôi có thể giao không?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago

Tôi có thể tìm địa điểm PostCo ở đâu?

Câu Hỏi Chung
TÂN avatar
Written by TÂN
Updated over a week ago